Jan Salminen

Osaaminen

Osaaminen

Muutamia esimerkkejä osaamisestani.

Työnkuvia/rooleja
 • Esimiehenä 3+ vuotta
 • Tuotepäällikkönä 10+ vuotta
 • Ratkaisuvastaavana useita vuosia
 • Sovellusarkkitehtina useita vuosia
 • Ohjelmistosuunnittelijana vajaat 10 vuotta

 • Vuosien varrella ohjannut niin tuotekehitysprojekteja kuin pienempiä asiakasprojekteja

 • Vuosien varrella toiminut teknisenä projektipäällikkönä hyvin suurissakin projekteissa
Liiketoiminta
 • Kaupan ala, erityisesti tukkukauppa ja ketjuuntunut kauppa
 • Autovaraosat
 • Rakennustarvikkeet
 • Konttoritarvikkeet
 • Aktiivihinta- ja päivittäistavarakauppa
ERP-toiminnanohjaus/materiaalinohjaus & verkkokaupat
 • Verkkokauppatoiminnallisuudet
 • Myyntitoiminnot
 • Ostotoiminnot
 • Varaston toiminnot
 • PDA-laitetoiminnot varaston ja myynnin tukena
 • Mobiilisovellustoiminnot varaston ja myynnin tukena
 • Varastoautomaatio (Esim. Tornado) ja puheohjattu keräily
Ohjelmistokehitys ja muutoshallinta
 • Arkkitehtuuri
 • Määrittely
 • Testaus
 • Dokumentointi
 • Pre-sales -tuki ja tarjoukset
 • Markkinointi
 • Asiakastilaisuusesiintymiset ja asiakaskoulutukset
 • Ohjelmistokehityksen ohjaaminen (tuotepäällikkönä)
 • Ohjelmistokehityksen roadmapit (tuotepäällikkönä)
 • Tuotekehitysprojektit
 • Tuotekehityksen ohjaus
 • Esimiestyö (alaisia 10 - 15)
 • Henkilöiden johtaminen ja ohjaaminen
 • Asiakasprojekteissa teknisenä projektipäällikkönä toimiminen (hyvin suurissakin projekteissa)
 • Asiakasprojekteissa arkkitehtina toimiminen
 • Asiakasprojektien johtaminen (kokemusta enimmäkseen alle 100htp -projekteista, mutta myös joitain laajempia)
 • Projektijohtamista opiskeltu koulussa ja myöhemmin käyty projektijohtamisen valmennuskurssi
Järjestelmäintegraatiot
 • XML-sanomat, erityisesti Tieke -sanomaformaatti
 • Web Service -rajapinnat (SOAP)
 • XML/XSD/XSL
 • Myös räätälöidymmät muodot ja myös EDI
Alustat, käyttöjärjestelmät ja tietokannat
 • IBM Power Systems IBM i (iSeries, AS/400) -käyttöjärjestelmän erittäin vahva osaaminen
 • Windows -alustan osaaminen
 • Android -alustan kohtalainen osaaminen
 • Tietokannan IBM DB2 vahva osaaminen
 • Tietokannan Oracle parissa vuosia sitten jonkin verran
 • Tietokannan MySQL parissa vuosia sitten jonkin verran
 • SAP -peruskursseja
 • Microsoft Dynamics AX -peruskursseja
 • Microsoft Dynamics NAV -peruskursseja
Ohjelmointi
 • Ohjelmoijana olen toiminut noin 10 vuotta ennen vastuurooleja, kokemusta ohjelmoinnistakin siten on