Jan Salminen

Vahvuuteni

Vahvuuteni

Kyky ymmärtää ja arvostaa 'koko ketjun' rooleja

Suurimmaksi vahvuudekseni ohjelmistokehityksen parissa luen kyvyn ymmärtää ja arvostaa kaikkia rooleja.

Markkinointi - myynti - myynnin tuki - hallinnollinen projektipäällikkö - tekninen projektipäällikkö - tuotepäällikkö - arkkitehti - määrittelijä - ohjelmistosuunnittelija - ohjelmoija - testaaja - dokumentoija - asiakastuki - sovellusneuvoja - esimies - johtaja.

Okei, monesti ja yleensä yhdellä henkilöllä on edellä luetelluista monta hattua eli monta roolia. Ja joissain projekteissa roolejakin voi olla vähemmän.

Yhtä kaikki, arvostan kaikkia ja ymmärrän jokaisen tarpeen.

Vuosien varrella olen toiminut monessa eri roolissa ja oppinut kuinka tärkeitä henkilöt (ja roolit) ympärilläni ovat. Jos jokin ketjun jäsen puuttuu tai jos et itse tue ketjukaveriasi, voi menestys jäädä puuttumaan.

Kyky tukea ketjukavereita

Edellistä kohtaa jatkaakseni, kun ymmärtää ja arvostaa 'koko ketjun' rooleja, on valmis auttamaan toisia rooleja menestyksen saavuttamiseksi.

Silloin kysyy itseltään kerta kerran jälkeen tärkeää kysymystä 'Miten minä voin auttaa meitä menestykseen'. Esimerkiksi näin:
* Miten minä voin auttaa markkinointia tuomaan tuotettamme/osaamistamme paremmin esille?
* Miten minä voin auttaa myyjää, jotta saamme myynticasen kotiin?
* Miten minä voin auttaa projektipäällikköä tietämään tarkemmin missä vaiheessa menemme?
* Miten minä voin auttaa ohjelmoijaa tietämään liiketoiminnan toteutettavan toiminnon takana?
* Miten minä voin auttaa sovellusneuvojaa tuntemaan ohjelmiston toiminnan paremmin?

Ja ajoittain on myös syytä pysähtyä pohtimaan huomista korvaamalla sana 'auttaa' sanalla 'tehostaa'.

Kyky rakentaa niin, että 1+1 = ...vähintäänkin 3...

Tietojärjestelmätoimittajan ammattitaitoa on kuunnella asiakasta ja toimittaa asiakkaalle mitä hän tarvitsee.

Se ei aina ole se mitä asiakas haluaa, vaan oikeaa arvoa tuo kyky toteuttaa asia niin, että asiakas saa mitä haluaa - mutta että asiakas huomaa liiketoiminnan muuttuessa tai asiakkaan puolella asioiden 'kirkastuessa' saaneensa enemmän.

Hyvä esimerkki on, että tehty toiminto kykenee parametroimalla ilman lisämuutoksia toteuttamaan kirkastuneet tarpeet. Kustannukset eivät ole muuttuneet alkuperäisestä, 99% tapauksista toteutukseen ei mennyt enempää aikaa, mutta vaati pienen pysähtymisen pohtimaan mitä asiakas AIDOSTI tarvitsee - nyt ja tulevaisuudessa.

Sama 1+1 = 3 pätee erityisesti tilanteissa, joissa pitää tunnistaa asiakkaiden herkät signaalit toiminnoista/tarpeista ja toisen asiakkaan viitatessa samanlaiseen tarpeeseen määritellä kokonaisuus, joka on molemmille (tai useammille) asiakkaille enemmän kuin houkutteleva.

Se on todella palkitsevaa ja nautinnollista kun asiakas kiittää liiketoiminnan äkillisen muutoksen jälkeen siitä, että kaikki hanskataan parametrointimuutoksella kun olin ottanut asian etukäteen huomioon.

Kyky tuotteistaa

Samoin tietojärjestelmätoimittajan ammattitaitoa on pystyä kokoamaan toiminnallisuudet lisäosiksi ja kokonaisuuksiksi, jotka ovat tuotteistettuja.
Ja erityisesti - pitää asiat sellaisina että ne palvelevat kaikkien asiakkaiden tarpeita samaan aikaan kuin ne ovat tuotteistettua ja standardeja ilman 'räätälöintiä'.

Loppupeleissä, lyhyelläkin aikavälillä, tämä on kaikkien etu - niin asiakkaan x, asiakkaan y kuin myös toimittajan etu:
-Versiopäivitykset onnistuvat mukavammin, ohjelmat/toiminnot kehittyvät koko ajan eivätkä jää 'räätälöityyn tilanteeseen x', lisämuutosten toteutus on halvempaa, teknologinen kehitys saadaan käyttöön, ohjelmakoodi pysyy paremmassa hallussa/kunnossa ja asiantuntijoita toiminnallisuuksille on enemmän.

Yli 99% kaikista tapauksista saadaan tehtyä ilman räätälöintiä - Kun vain toteuttaessa haluaa ja laittaa itsestään enemmän peliin.

Näkökyky tulevaisuuteen

Tulevaisuuteen näkeminen on hyvin pitkälti samaa asiaa kuin 1+1=3, mutta pitkällä aikavälillä.
Asiakkaiden herkkien signaalien kuuntelu erityisesti on asia, jolla tehdään pitkän aikavälin kehitystyötä ja mahdollistetaan asioita tulevaisuudessa.

Kyky puhua liiketoimintaa ja tekniikkaa

Suurimmalle osalle asiakkaista pitää puhua liiketoiminnan kieltä ja osata jättää tekniset asiat pois tai ainakin vähemmälle.
Toisaalta kun samoista asioista puhutaan sisäisesti ja lähdetään toteuttamaan asioita ohjelmoijien/tekijöiden kanssa, asioista pitää puhua teknisesti (liiketoiminnan tarpeet ja näkökulma toki aina hyvä tuoda esille kaikille).
Monesti myös asiakasvastaavien ja ohjelmoijien keskinäiseen vuoropuheluun tarvitaan tuotepäällikköä tai muuta 'kahden suunnan' henkilöä tulkiksi - ja tulkkinakin mielelläni toimin sen hyvin taitaen.

Lisää vahvuuksiani löydät Minä -valikon perustekstistä ja samoin Työ -valikon perustekstistä